Pompa ciepła

Pompa ciepła

jest maszyną cieplną wymuszającą przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej. Proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła i zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz energii. Najczęściej pod pojęciem pompy ciepła mamy na myśli urządzenie do ogrzewania pomieszczeń ciepłem pobieranym z otoczenia (z gruntu, zbiorników wodnych lub powietrza), ale pompa ciepła jest stosowana również w lodówkach i klimatyzacji.
Pompa ciepła zastosowana do ogrzewania pomieszczeń pobiera ciepło z otoczenia (z gruntu, wody lub powietrza) i po podniesieniu temperatury czynnika roboczego oddaje ciepło do ogrzewanego pomieszczenia.

 

Zobacz: gruntowa pompa ciepła


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również: