Emisja

Emisja

to uwalnianie stałych, ciekłych lub lotnych substancji z urządzeń produkcyjnych lub w trakcie procesów technicznych, zanieczyszczających powietrze, wodę lub inne obszary środowiska.


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również:
    • Układ solarny - instalacja do zaopatrzenia ciepłą wodę instalacji C.W.U. i...
    • Kompensator - jest to część instalacji gazowej (i nie tylko...
    • Biogaz - gaz pozyskany z biomasy, w szczególności z instalacji...
    • Prędkość spalania gazu - wyrażona w m/s, określa z jaką prędkością przesuwa...
    • Anoda magnezowa - metoda zapobiegania korozji zbiorników na ciepłą wodę użytkową....