Króciec

Króciec

jest to krótki element rurowy stanowiący część naczynia, zbiornika albo urządzenia, do której przyłącza się wąż lub rurę doprowadzającą bądź odprowadzającą substancję lub czynnik. Króciec umożliwia też podłączenie narzędzi i przyrządów (np. aparatury kontrolno-pomiarowej)


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również: