Zawór bezpieczeństwa

Zawór bezpieczeństwa

jest to zawór, który  samoczynnie otwiera się w chwili gdy ciśnienie gazu (lub cieczy) w instalacji przekroczy dopuszczalną wartość. Zapobiega to  uszkodzeniu instalacji (kotła), a nawet eksplozji. Zawór bezpieczeństwa działa w ten sposób, że w chwili gdy woda (gaz) osiągnie zbyt wysokie ciśnienie, naciska na sprężynę i otwiera się zawór. Gaz lub ciecz z instalacji wydostaje się na zewnątrz. W ten sposób zmniejsza się ciśnienie w instalacji (urządzeniu).


Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Zobacz również: