ogrzewamy.pl > Urządzenia > Kotły na biopaliwa

Kotły na biopaliwa


Rozwój gospodarczy zwiększa konsumpcję paliw kopalnych i zużycie energii. Wpływa to na ich
cenę oraz bezpośrednio na koszty energii. W ostatnich latach coraz w większym stopniu szuka się
możliwości efektywnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z biopaliw.

Biopaliwa w postaci stałej, ciekłej lub gazowej, są doskonałym paliwem, dzięki któremu można
uniezależnić się od kopalnych źródeł energii: węgla, oleju czy gazu. Wytwarzane lokalnie są znacznie
tańsze i przyczyniają się do ochrony klimatu w najbliższym otoczeniu i globalnie.

Biopaliwa uzyskuje się z biomasy poddawanej procesom biochemicznym lub termochemicznym.
A biomasa, są to wszelkie substancje organiczne pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, tzw.
biodegradowalne.

Biomasa
Biomasa ma wiele zalet: jest produktem który może być wytwarzany lokalnie więc nie trzeba jej
importować i transportować na duże odległości; w odróżnieniu od wiatru, słońca, pory roku i
pogodowy, jest zawsze dostępna i można ją łatwo magazynować; jest przyjazna dla środowiska
naturalnego bo emituje tylko tyle CO2 ile pochłonęła podczas wzrostu; pozwala wykorzystać odpady z
np. z przemysłu drzewnego i rolnictwa, które nie można już wykorzystać do innego zastosowania. Jest
również szansą dla rolnictwa, gdyż pozwala uprawiać rośliny dla celów energetycznych, np.: wierzba
energetyczna, rzepak, kukurydza itd.

Biomasę stosuje się nie tylko w postaci stałej, ale również: ciekłej i gazowej, do wytwarzania ciepła i
energii elektrycznej.

Bioolej
Jest ciekłą formą biomasy uzyskiwaną głównie z nasion rzepaku. Po chemicznej przeróbce jego
właściwości są podobne do oleju opałowego. Nowoczesne kotły olejowe mogą być zasilane
mieszanką standardowego oleju opałowego i biooleju, którego udział wynosi ok. 10%.

Biogaz
Biogaz powstaje podczas rozkładu substancji organicznych w warunkach beztlenowych. Do produkcji
biogazu można wykorzystać, np.: odpady zielone z pielęgnacji otoczenia, kiszonkę z roślin, gnojowicę.

Obecnie biogaz wykorzystywany jest najczęściej lokalnie, do skojarzonego wytwarzania energii
elektrycznej i ciepła. Zasila tzw. agregaty kogeneracyjne, które dostarczają ciepło i prąd, np. dla
osiedli, zakładów przemysłowych. Biogaz zasila silnik spalinowy agregatu, który napędza generator.
Wyprodukowany prąd zużywany jest na potrzeby własne lub oddawany do sieci energetycznej.
Ciepło odpadowe, z chłodzenia agregatu, wykorzystywane jest do ogrzewania budynków.

Biogaz może być również dodawany do gazu ziemnego i transportowany na duże odległości z
wykorzystaniem istniejącej już infrastruktury. Tak wiec, może być spalany w domowych kotłach w
bliższej lub dalszej okolicy.

Biopaliwa w coraz większym stopniu zyskują znaczenie w gospodarce energetycznej każdego kraju.
Już dzisiaj mogą trafiać do każdego odbiorcy i już dzisiaj producenci uwzględniają je konstruując np.
kondensacyjne kotły gazowe, które mogą być zasilane biogazem lub gazem ziemnym z dodatkiem
biogazu.