Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


 • Skrzyniowy przerywacz ciągu - zewnętrzny przerywacz ciągu kominowego nie będący integralną częścią kotła –...

 • Solanka - mieszanina wody i NaCl stosowana w obiegu w dolnym źródle...

 • Spalanie ustabilizowane - jest to spalanie ze stałą prędkością, przy czym ciśnienie gazów...

 • Spalanie wybuchowe - inaczej detonacyjne est spalaniem objętościowym, skutkującym gwałtownym przyrostem ciśnienia. Wiąże...

 • Sprężarka typu Scroll - urządzenie do sprężania gazów lub czynnika chłodniczego.  Stosowane np. w...

 • Sprzęgło hydrauliczne - jest to przepływowy rozdzielacz o dużej średnicy, spełniający kilka funkcji:...

 • Średnica równoważna czopucha - (przy stałej prędkości) to średnica przewodu o przekroju okrągłym, który...

 • Stacja gazowa - (redukcyjno-pomiarowa) – zespół urządzeń realizujący co najmniej jedną z funkcji:...

 • Strata kominowa - jest to energia cieplna paliwa, która jest tracona w spalinach...

 • Strefa zagrożenia wybuchem - jest to przestrzeń, w której może występować mieszanina wybuchowa gazów,...

 • Świadectwo energetyczne - to dokument, określający wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia...

 • System odprowadzania spalin LAS - jest to zbiorczy system odprowadzenia spalin stosowany w budownictwie wielorodzinnym....

Lista haseł