Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


  • Liczba Wobbego - jest to stosunek wartości kalorycznej odniesionej do jednostki objętości gazu,...

  • Low NOx - oznacza niską zawartość tlenków azotu w spalinach. Potwierdza tym samym...

Lista haseł