Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


  • Dolna granica zapłonu gazu - określa minimalną zawartość paliwa gazowego w mieszaninie z powietrzem (tlenem),...

  • Dolne źródło ciepła - niezależnie od położenia w przestrzeni – jest to zbiornik ciepła,...

  • Dom pasywny - standard projektowania i budowy budynków, które charakteryzują się niskim zapotrzebowaniem...

  • Dopuszczalna emisja - zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska jest to: rodzaj i...

  • Dwutlenek węgla (CO2) - jest to nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym...

Lista haseł