Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


  • Absorber - w kolektorach słonecznych część odpowiedzialna za pochłanianie energii słonecznej. Można...

  • Adapter kominowy - element instalacji kominowej pozwalający na połączenie dwóch odcinków przewodu kominowego...

  • Akumulacja (ciepła) - zdolność przedmiotów do magazynowania ciepła. W przypadku ogrzewania istotna jest...

  • Anoda magnezowa - metoda zapobiegania korozji zbiorników na ciepłą wodę użytkową. Jest to...

  • Armatura - (osprzęt) zespół przyborów i elementów stanowiących wyposażenie jakiegoś urządzenia lub...

  • Atmosferyczny (kocioł) - urządzenie grzewcze, które w procesie spalania wykorzystuje naturalny ciąg kominowy...

Lista haseł