ogrzewamy.pl > Słownik > Obciążenie ogniowe
Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Obciążenie ogniowe

jest to średnia wartość energii wszystkich materiałów palnych zgromadzonych na 1 metrze kwadratowym budynku lub wydzielonych w nim poszczególnych stref pożarowych, określona w megadżulach (MJ). Jednostką obciążenia ogniowego jest 1 MJ/m2.

Lista haseł