ogrzewamy.pl > Słownik > Gazociąg
Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Gazociąg

odpowiednio zaprojektowany i zbudowany rurociąg wraz z wyposażeniem wykorzystywany do przesyłania paliw gazowych (najczęściej gazu ziemnego) na różne odległości. Gazociągi mogą być wykonane ze stali lub rur polietylenowych.

Dzieli się je ze względu na ciśnienie robocze: niskiego ciśnienia, średniego ciśnienia, podwyższonego średniego ciśnienia i wysokiego ciśnienia.

Lista haseł