ogrzewamy.pl > Słownik > Emisja
Branża grzewcza bez tajemnic. Wyświetl hasła według litery:

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z


Emisja

to uwalnianie stałych, ciekłych lub lotnych substancji z urządzeń produkcyjnych lub w trakcie procesów technicznych, zanieczyszczających powietrze, wodę lub inne obszary środowiska.

Lista haseł