ogrzewamy.pl > Paliwa > Gaz ziemny

Gaz ziemny


Gaz ziemny wydobywany jest ze złóż naturalnych, ze skorupy ziemskiej. Złoża gazowe powstały przed wieloma milionami lat z prostych organizmów, które pod warstwami osadu, pod wpływem bardzo dużych ciśnień i temperatury, uległy przekształceniu. Złoża gazu usytuowane są często razem z ropą naftową. Gaz ziemny może również występować w złożach czysto gazowych, stanowiących naturalne zbiorniki gazu.

Cena gazu ziemnego 2015

Ceny gazu ziemnego są uzależnione od wielu czynników, również makroekonomicznych. Z tego względu aby odpowiedzieć na pytanie ile kosztuje gaz ziemny i mieć chociażby szacunkowe spojrzenie na cennik gazu ziemnego należy na bieżąco sprawdzać jego zmiany cen.

Aktualne ceny gazu ziemnego 2015

Średnia cena detaliczna gazu ziemnego w Polsce w dniu

01 sierpnia 2014: 

3,74 zł / m3 gazu ziemnego

 

Gazie ziemny właściwości

Gaz ziemny jest mieszaniną metanu z innymi gazami, takimi jak: etan, propan, butan, dwutlenek węgla, azot. Skład gazów ziemnych jest bardzo różny. Przykładowo, gazy wydobywane w Niderlandach zawierają dużo azotu, a gaz wydobywany na Morzu Północnym ma więcej propanu i etanu.

Zanim gaz ziemny trafi do odbiorców poddawany jest obróbce chemicznej, w wyniku której uzyskuje się odpowiednie jego właściwości i parametry.

Właściwości gazu ziemnego dostarczanego przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG):

Typ gazu ziemnego E (dawniej GZ-50) Lw (dawniej GZ-41,5) Ls (dawniej GZ-35)
Rodzaj gazu ziemnego wysokometanowy zaazotowany zaazotowany
Wartość opałowa [MJ/m3] min. 31,0 min. 27,0 min. 24,0
Ciepło spalania [MJ/m3] min. 38,0 min. 32,8 min. 28,8
Metan (CH4) [%] ok. 97,8 ok. 79 ok. 71
Etan, propan, butan [%] ok. 1 ok. 1 ok. 1
Azot (N2) [%] ok. 1,0 ok. 19,5 ok. 27,0
Dwutlenek węgla (CO2) i inne składniki [%] 0,2 0,5 1,0

Jakość gazu ziemnego dostarczonego do odbiorcy określają przepisy – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego oraz Polska Norma (PN-C-04753).

Koszt gazu ziemnego zależy między innymi od jego zużycia w danym miesiącu – każdy odbiorca przypisany zostaje do danej taryf, np. W-3. Im mniejsze zużycie gazu, tym większy udział w rachunku stanowią opłaty dodatkowe. Więcej o taryfach gazu i jego cenach można znaleźć na stronach PGNiG

 

Gaz ziemny zastosowanie

Rozwój nowych technologi sprawa, że zastosowanie gazu ziemnego jest ogromne. Gaz ziemny jest stosowany zarówno w przemyśle, rolnictwie, dużym i małym biznesie jak również często jest to podstawowe paliwo wykorzystywane w celach prywatnych do ogrzewania domu, mieszkania, ciepłej wody użytkowej,  czy chociażby kuchni. Gaz ziemny oprócz ogrzewania znalazł również zastosowanie do klimatyzowania pomieszczeń.

 

 

Zalety gazu ziemnego Wady gazu ziemnego
  • ogrzewanie gazem ziemnym jest bezobsługowe
  • nie trzeba magazynować paliwa
  • kotły kondensacyjne zapewniają stosunkowo tanie ogrzewanie gazem
  • duża swoboda w wyborze miejsca zamontowania kotła gazowego
  • gaz ziemny jest czystym paliwem, przyjaznym dla środowiska naturalnego – nie tworzą się pyły i nie powstają odpady stałe, które trzeba utylizować
  • jest gazem nietrującym, nawaniany żeby można go było wyczuć

 

  • gaz ziemny nie wszędzie jest dostępny
  • konieczność podłączenia budynku do sieci gazu ziemnego, co przy dużych odległościach, koniecznością przejść pod drogami, może być kosztowne
  • skład gazu ziemnego może się zmieniać, a większość kotłów gazowych nie jest do tego przystosowana, co może powodować zwiększone zużycie paliwa
  • konieczność wykonania projektu instalacji gazowej, odbioru, przeglądów okresowych itd.